Kropslige beroligende og sanseintegrerende teknikker (KBST)

Kropslige beroligende og sanseintegrerende teknikker (KBST)
Kurset er et 2-dages kursus – for pædagoger og lignende faggrupper på bosteder

Et HANDS ON, praksisorienteret kursus til dig, der arbejder med unge og voksne indenfor psykiatri og savner konkrete beroligende metoder og teknikker, der kan forebygge konflikter, dæmpe angst samt øge borgerens generelle trivsel og selvregulering.

På kurset vil du blive indført i den teoretiske ramme i samspil med en grundig instruktion, dialog og træning i den korrekte udførelse af teknikkerne.
Målet er at du får en vifte af håndgribelige værktøjer, som du umiddelbart efter kurset kan anvende i dit daglige arbejde.

Målgruppe:
Medarbejdere på psykiatriske bosteder for unge og voksne.

Tidspunkt:
14. og 15. december 2020 – begge dage fra kl. 8:30 til 15:30

Hvor:
Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Pris:
Pr. deltager 4.800,- ekskl. moms, inkl. forplejning (rundstykker til morgen + kaffe, frokost og sodavand, eftermiddagskaffe og kage)

Undervisere:
Ergoterapeuterne Rebekka Bondegaard og Charlotte Andersen

Tilmeld dig her senest den 10. november 2020. Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilget kurset), arbejdspladsens adresse og EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Du modtager program og andet relevant information ved tilmelding.

Der udstedes kursusbevis på kursets 2. dag.

Der inddrages viden om forskning på området samt undervisernes erfaring med KBST. Teoretiske oplæg om kroppen og nervesystemet kobles med relevante øvelser som understøttes af eksempler fra undervisernes arbejde med unge og voksne med psykiatriske diagnoser. Begge dage vil være en kombination af teori og instruktion i konkrete teknikker og øvelser. Du vil få rig lejlighed til at øve dig sammen med dine medkursister, så du føler dig tryg ved at anvende teknikkerne umiddelbart efter endt kursus.

Kurset tager udgangspunkt i disse metoder og referencerammer:

 • Sensory Modulation
 • Magono-Te massage
 • Ball-stik massage
 • Klinisk Aromaterapi
 • Akkupressur
 • Åndedrættets anatomi og fysiologi
 • Nervesystemet

PÅ KURSET VIL DU FÅ:

 • kendskab til åndedrættets funktion og indflydelse på nervesystemet.
 • viden om det autonome (sympatiske/parasympatiske) nervesystem, og hvordan vi kan påvirke kroppen og hjernen til mere ro og balance
 • viden om det overvældede sanseapparat
 • et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når nervesystemet bliver ’over-loadet’ og stresset.
 • viden om hjernen, sanserne og kroppen, og hvordan du kan påvirke dine klienters velbehag og trivsel.
 • viden om hvordan kroppen, følelser og adfærd hænger sammen, og hvordan kropslige beroligende sanseintegrerende teknikker kan påvirke trivsel.
 • en værktøjskasse fuld af teknikker til at påvirke kroppen og hjernen til mere ro og balance – akut og over tid.

DU VIL FÅ HELT KONKRETE TEKNIKKER TIL:

 • at forebygge og håndtere stresstilstande i form af: søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, rastløshed, irritation og spændinger
 • at forebygge konflikter og de-eskallere opkørte situationer
 • at håndtere svære situationer hos dine klienter, som udfordrer samarbejdet, såsom; tackling af vrede, nedsmeltninger og shut-down
 • at facilitere selvreguleringen og affektreguleringen hos dine klienter og oparbejde en indre balance og en større trivsel i hverdagen med øget evne til deltagelse i hverdagens aktiviteter.

KURSETS UNDERVISERE:

Charlotte Andersen, Ergoterapeut og konsulent

Charlotte Andersen driver til dagligt konsulent- og kursusvirksomheden SPI-Consult i Vasegaardens Klinikker i Fredericia. Med sine mere end 20 års kliniske erfaring fra psykiatrien og mere end 5 års undervisningserfaring i sanseintegration, er der garanti for dybdegående, klinisk indsigt og mange eksempler fra praksis. Charlotte er desuden gæsteforsker ved Syddansk Universitets Fokuserede Psykiatriske Forskningsenhed i Aabenraa.

 

Rebekka Bondegaard, Ergoterapeut og Åndedrætstræner – HjemmesideFacebook

Rebekka driver til daglig virksomhed i eget navn og yder behandlinger til mennesker med psykiske såvel som fysiske problematikker. Er desuden – som konsulent, tilknyttet en psykiatrisk speciallægepraksis og modtager her klienter med psykiatriske diagnoser i individuel behandling såvel som i gruppe. Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i anvendelsen af åndedrættets og kroppens ressourcer i relation til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer/psykiatriske diagnoser. Med 14 års erfaring fra socialpsykiatrien har Rebekka et indgående kendskab til mulighederne for at implementere strategierne i praksis.

EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Dato: Tirsdag den 1. december til onsdag den 2. december, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser
eller
Dato:
Tirsdag den 8. december til onsdag den 9. december, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser

Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. november.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. november 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 20 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Dato: Tirsdag den 6. oktober til onsdag den 7. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser
eller
Dato:
Tirsdag den 27. oktober til onsdag den 28. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser

Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. oktober 2020.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. september 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 20 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

Nye kurser på Vasegaardens Klinik i Fredericia 2020

Kursus i sansemodulation
Nu afholder vi igen 4-dages kurser i sansemodulation i klinikken i Fredericia for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Kurset består af 2 moduler. Hvert modul er på 2 dage. Kurset er et grundlæggende kursus og henvender sig derfor til alle med interesse for SI uanset om man er nybegynder eller øvet. Der gives kursusbevis efter endt kursus.

Kurset henvender sig til terapeuter der arbejder med psykiatri, autisme, udviklingsforstyrrelser, udviklingsbetingede handicaps eller demens, indenfor unge/voksen/ældre området.

På kurserne lærer man blandt andet:
At teste for sanseforstyrrelse med Adult Sensory Profile og Observationstest Hanschu & Reisman, sanseprofilanalyse, planlægge intervention, identificere overload og shutdown, low/high arousal, sensorisk intolerance og meget mere. Der inddrages cases i undervisningen. Program og undervisningsmateriale sendes pr. e-mail efter tilmelding. På kurset får man udleveret 1 stk. A/ASP og 1 stk. H&R observationstest. Ønsker man yderligere materiale kan det tilkøbes.

I 2020 afholdes der kursus i foråret og i efteråret.
Pris pr. kursus 6.600 kr.

Læs mere om kurserne her.
Tilmelding kan ske her.

Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

NB. Ikke flere pladser

Dato: Tirsdag den 10. november til onsdag den 11. november, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. september.)

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

NB. Ikke flere pladser

Dato: Tirsdag den 15. september til onsdag den 16. september, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. september 2020.)

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Dato: Tirsdag den 12. maj til onsdag den 13. maj, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2020.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. marts 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Dato: Tirsdag den 17. marts til onsdag den 18. marts, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2020.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. marts 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

Kursus i sanseintegration for andre faggrupper

Kursus i sanseintegration for andre faggrupper

Dato: Torsdag den 8. marts til fredag den 9. marts, 2018 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2018.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 15. februar 2018.

Kurset henvender sig til plejepersonale, pædagoger, sygeplejersker, der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

På dette kursus får du grundigt kendskab til sanseintegration, teori og metode, samt en grundlæggende viden om sanseprofiler, observationer, arousal, sansestimuli og modulation.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne observere sanseforstyrrelser og tilrettelægge individuel sansestimulering.
 • Udføre screening for sanseforstyrrelser.
 • Kunne udføre forskellige konkrete interventioner; ball-stick massage.
 • Vurdere og intervenere i forhold til klientens arousalniveau.

2-dages kursus i Adult Sensory Profile

2-dages kursus i Adult Sensory Profile

Dato: Tirsdag den 3. oktober til onsdag den 4. oktober fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15 – 17A, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. oktober 2017.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 15. september 2017.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der gerne vil lære at genkende og udrede Sansemodulations forstyrrelser ved hjælp af ASP.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser de trængte sanser.

På dette 2 dages kursus får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sansemodulation; teori og metode. Der gives en række konkrete eksempler på sanseprofiler og cases om planlægning af intervention.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere modulationsforstyrrelser og hvordan det påvirker dagligdagen.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.