Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Dato: Tirsdag den 12. maj til onsdag den 13. maj, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2020.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. marts 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Forår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Dato: Tirsdag den 17. marts til onsdag den 18. marts, 2020 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2020.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. marts 2020.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

Kursus i sanseintegration for andre faggrupper

Kursus i sanseintegration for andre faggrupper

Dato: Torsdag den 8. marts til fredag den 9. marts, 2018 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2018.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 15. februar 2018.

Kurset henvender sig til plejepersonale, pædagoger, sygeplejersker, der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

På dette kursus får du grundigt kendskab til sanseintegration, teori og metode, samt en grundlæggende viden om sanseprofiler, observationer, arousal, sansestimuli og modulation.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne observere sanseforstyrrelser og tilrettelægge individuel sansestimulering.
 • Udføre screening for sanseforstyrrelser.
 • Kunne udføre forskellige konkrete interventioner; ball-stick massage.
 • Vurdere og intervenere i forhold til klientens arousalniveau.

2-dages kursus i Adult Sensory Profile

2-dages kursus i Adult Sensory Profile

Dato: Tirsdag den 3. oktober til onsdag den 4. oktober fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15 – 17A, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. oktober 2017.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 15. september 2017.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der gerne vil lære at genkende og udrede Sansemodulations forstyrrelser ved hjælp af ASP.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser de trængte sanser.

På dette 2 dages kursus får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sansemodulation; teori og metode. Der gives en række konkrete eksempler på sanseprofiler og cases om planlægning af intervention.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere modulationsforstyrrelser og hvordan det påvirker dagligdagen.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

2-dages opfølgningskursus i Adult Sensory Profile

2-dages opfølgningskursus i Adult Sensory Profile

Dato: Tirsdag den 5. december til onsdag den 6. december fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15 – 17A, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. december 2017.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 15. november 2017.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der har været på kursus i ASP og som har udarbejdet sanseprofiler til caseanalyse.

Til dig der har været på kursus i ASP og er godt i gang med at anvende den, tilbydes her et opfølgningskursus, hvor vi analyser jeres medbragte cases i fællesskab. Kurset vil veksle mellem caseanalyse og praktiske øvelser, hvor vi gennemgår forskellige interventioner i klinikken i Fredericia, hvor vi har en træningssal til rådighed.

På dette 2 dages kursus får du grundigt kendskab til at analysere ASP, samt praktiske færdigheder og træning i interventioner.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere resultatet af ASP.
 • Kunne tilrettelægge en intervention ud fra ASP.
 • Tilegne sig praktiske færdigheder om intervention.

Temadag for ergoterapeuter om sanseintegration

Temadag for ergoterapeuter om sanseintegration

Nu har vi mulighed for at tilbyde en temadag om sanseintegration i Fredericia.

Dato: Mandag den 14. november 2016, kl. 13.30 – 16.30

Sted: Fredericia

Pris: Gratis for ergoterapeuter

Tilmelding kan ske her – Sidste frist for tilmelding den 1. november 2016.

SPI Consult inviterer til spændende temadag om sanseintegration

Der vil være oplæg om sanseintegration og voksne. Oplægsholder, Charlotte Andersen, fortæller om sine erfaringer med sanseprofiler indenfor voksenområdet og hvordan sansebearbejdning påvirker os mennesker i hverdagen. Herefter vil der være kaffe og te.

Efter oplægget vil der være mulighed for at afprøve Protac’s produkter og høre et oplæg om produkterne fra firmaet.

3 dages kursus i sansemodulation i København (basis)

3 dages kursus i sansemodulation i København (basis)

Nu har vi mulighed for at tilbyde et 3 dages kursus i sansemodulation i København.

Dato: Mandag den 5. september til onsdag den 7. september fra kl. 8:00-15:30
Ny dato: Mandag den 5. december til onsdag den 7. december fra kl. 8:00-15:30

Sted: København, nærmere lokation følger

Pris: 4.500 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. december 2016.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer – Privatpraktiserende ergoterapeuter undlader EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 1. november 2016.

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut og vil du gerne lære hvordan du kompetent og effektivt udreder og behandler klienter med sansemodulationsforstyrrelser?

Hvad er sansemodulationsforstyrrelser og hvorfor er det vigtigt, at vi som terapeuter kan identificere og behandle det?
Sansemodulationsforstyrrelse er en neurologisk tilstand, som indebærer vanskeligheder ved at bearbejde og regulere sanseindtryk. Psykisk sygdom kan i nogle tilfælde overskygge en underliggende sansemodulationsforstyrrelse og kan derfor være vanskelig at identificere. Derfor ses det ofte at sanseforstyrrelser overses hos voksne eller unge med psykisk sygdom, hvorfor den rette behandling af sanseforstyrrelser ikke sker optimalt.

Ved hjælp af det validerede og standardiserede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser de trængte sanser. Har man klienter der ikke kan samarbejde om testredskabet, kan der anvendes en observationstest.

På dette 3 dages kursus får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, H&R observationstest, samt en grundlæggende viden om sansemodulation; teori og metode. Der gives en række konkrete eksempler på sanseprofiler og cases om planlægning af intervention.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen, da behandling af sansemodulationsforstyrrelser hos mennesker med psykiske sygdomme ofte forudsætter en særlig viden. Tilgangen er klient centreret og interventionen skal altid planlægges individuelt.

Hvad du lærer på dette 3 dages kursus:

 • Kunne forstå kerne begreberne i modulationsforstyrrelser og hvordan det påvirker dagligdagen.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus.
 • At kunne anvende H&R observationstest efter kurset.
 • Blive i stand til at identificere sansemodulationsforstyrrelse og formidle denne viden til klienter, pårørende og andre.
 • At kunne tilrettelægge en sensorisk behandlingsplan samt lære interventionsstrategier til klienter uanset, hvilken diagnose klienten har og alder, dog primært fra 11 år og opefter.

3 dages kursus i sansemodulation i København (udvidet)

3 dages kursus i sansemodulation i København (udvidet)

Nu har vi mulighed for at tilbyde et 3 dages kursus i sansemodulation i København.

Dato: Onsdag den 31. august til fredag den 2. september

Sted: København, nærmere lokation følger

Pris: 4.500 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 26. august 2016.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer – Privatpraktiserende ergoterapeuter undlader EAN nummer.

NB. Der er lukket for tilmelding.

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut og vil du gerne lære hvordan du kompetent og effektivt udreder og giver behandling til klienter med Sansemodulations forstyrrelser?

Hvad er sanseforstyrrelser og hvorfor er det vigtigt, at vi som terapeuter kan genkende og behandle det effektivt?
Sansemodulations forstyrrelser (SMF) er en gennemgribende neurologisk tilstand i nervesystemet, som sjældent bliver korrekt identificeret og behandlet. Derfor ses det også i vid udstrækning, at den rette behandling af børn såvel som voksne med sanseforstyrrelser ikke sker fyldestgørende.
Tegnene på sanseforstyrrelser kan være både følelsesmæssig, adfærdsmæssig såvel som en neurologisk sensitivitet, som skal behandles individuelt og vi som terapeuter har en vigtig opgave i, at skabe kendskab til modulations forstyrrelser, samt at kunne varetage behandlingen heraf.

Dette 3 dages kursus giver deltageren en dybdegående viden om den neurologiske baggrund for denne tilstand, metoder til kompetent klinisk evaluering hos terapeuten, med grundig gennemgang og analyse af ASP cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen, da behandling af sansemodulationsforstyrrelser hos mennesker med psykiske sygdomme ofte forudsætter en særlig viden. Tilgangen er på alle måder klient centreret og kræver en avanceret klinisk tankegang.

Hvad du lærer på dette 3 dages kursus:

 • Kunne forstå kerne begreberne i modulationsforstyrrelser og hvordan det forstyrrer hverdagslivet.
 • Kunne identificere symptomerne på SMF.
 • Blive i stand til at behandle SMF og skabe ny forståelse hos klienter for deres tilstand, kunne tilrettelægge en sensorisk behandlingsplan samt lære at tilbyde behandling til en stor variation af klienter på tværs af alder, med og uden diagnoser.
 • Få overblik over teorier som relaterer sig til SMF og som en basisviden for videre studier inden for området.
 • Analyse af ASP cases.
 • Tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra ASP.