Kropslige beroligende og sanseintegrerende teknikker (KBST)
Kurset er et 2-dages kursus – for pædagoger og lignende faggrupper på bosteder

Et HANDS ON, praksisorienteret kursus til dig, der arbejder med unge og voksne indenfor psykiatri og savner konkrete beroligende metoder og teknikker, der kan forebygge konflikter, dæmpe angst samt øge borgerens generelle trivsel og selvregulering.

På kurset vil du blive indført i den teoretiske ramme i samspil med en grundig instruktion, dialog og træning i den korrekte udførelse af teknikkerne.
Målet er at du får en vifte af håndgribelige værktøjer, som du umiddelbart efter kurset kan anvende i dit daglige arbejde.

Målgruppe:
Medarbejdere på psykiatriske bosteder for unge og voksne.

Tidspunkt:
14. og 15. december 2020 – begge dage fra kl. 8:30 til 15:30

Hvor:
Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Pris:
Pr. deltager 4.800,- ekskl. moms, inkl. forplejning (rundstykker til morgen + kaffe, frokost og sodavand, eftermiddagskaffe og kage)

Undervisere:
Ergoterapeuterne Rebekka Bondegaard og Charlotte Andersen

Tilmeld dig her senest den 10. november 2020. Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilget kurset), arbejdspladsens adresse og EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Du modtager program og andet relevant information ved tilmelding.

Der udstedes kursusbevis på kursets 2. dag.

Der inddrages viden om forskning på området samt undervisernes erfaring med KBST. Teoretiske oplæg om kroppen og nervesystemet kobles med relevante øvelser som understøttes af eksempler fra undervisernes arbejde med unge og voksne med psykiatriske diagnoser. Begge dage vil være en kombination af teori og instruktion i konkrete teknikker og øvelser. Du vil få rig lejlighed til at øve dig sammen med dine medkursister, så du føler dig tryg ved at anvende teknikkerne umiddelbart efter endt kursus.

Kurset tager udgangspunkt i disse metoder og referencerammer:

 • Sensory Modulation
 • Magono-Te massage
 • Ball-stik massage
 • Klinisk Aromaterapi
 • Akkupressur
 • Åndedrættets anatomi og fysiologi
 • Nervesystemet

PÅ KURSET VIL DU FÅ:

 • kendskab til åndedrættets funktion og indflydelse på nervesystemet.
 • viden om det autonome (sympatiske/parasympatiske) nervesystem, og hvordan vi kan påvirke kroppen og hjernen til mere ro og balance
 • viden om det overvældede sanseapparat
 • et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når nervesystemet bliver ’over-loadet’ og stresset.
 • viden om hjernen, sanserne og kroppen, og hvordan du kan påvirke dine klienters velbehag og trivsel.
 • viden om hvordan kroppen, følelser og adfærd hænger sammen, og hvordan kropslige beroligende sanseintegrerende teknikker kan påvirke trivsel.
 • en værktøjskasse fuld af teknikker til at påvirke kroppen og hjernen til mere ro og balance – akut og over tid.

DU VIL FÅ HELT KONKRETE TEKNIKKER TIL:

 • at forebygge og håndtere stresstilstande i form af: søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, rastløshed, irritation og spændinger
 • at forebygge konflikter og de-eskallere opkørte situationer
 • at håndtere svære situationer hos dine klienter, som udfordrer samarbejdet, såsom; tackling af vrede, nedsmeltninger og shut-down
 • at facilitere selvreguleringen og affektreguleringen hos dine klienter og oparbejde en indre balance og en større trivsel i hverdagen med øget evne til deltagelse i hverdagens aktiviteter.

KURSETS UNDERVISERE:

Charlotte Andersen, Ergoterapeut og konsulent

Charlotte Andersen driver til dagligt konsulent- og kursusvirksomheden SPI-Consult i Vasegaardens Klinikker i Fredericia. Med sine mere end 20 års kliniske erfaring fra psykiatrien og mere end 5 års undervisningserfaring i sanseintegration, er der garanti for dybdegående, klinisk indsigt og mange eksempler fra praksis. Charlotte er desuden gæsteforsker ved Syddansk Universitets Fokuserede Psykiatriske Forskningsenhed i Aabenraa.

 

Rebekka Bondegaard, Ergoterapeut og Åndedrætstræner – HjemmesideFacebook

Rebekka driver til daglig virksomhed i eget navn og yder behandlinger til mennesker med psykiske såvel som fysiske problematikker. Er desuden – som konsulent, tilknyttet en psykiatrisk speciallægepraksis og modtager her klienter med psykiatriske diagnoser i individuel behandling såvel som i gruppe. Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i anvendelsen af åndedrættets og kroppens ressourcer i relation til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer/psykiatriske diagnoser. Med 14 års erfaring fra socialpsykiatrien har Rebekka et indgående kendskab til mulighederne for at implementere strategierne i praksis.