2-dages kursus i Adult Sensory Profile

Dato: Tirsdag den 3. oktober til onsdag den 4. oktober fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15 – 17A, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. oktober 2017.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 15. september 2017.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der gerne vil lære at genkende og udrede Sansemodulations forstyrrelser ved hjælp af ASP.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser de trængte sanser.

På dette 2 dages kursus får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sansemodulation; teori og metode. Der gives en række konkrete eksempler på sanseprofiler og cases om planlægning af intervention.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne identificere modulationsforstyrrelser og hvordan det påvirker dagligdagen.
  • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.