2-dages opfølgningskursus i Adult Sensory Profile

Dato: Tirsdag den 5. december til onsdag den 6. december fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15 – 17A, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. december 2017.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 15. november 2017.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der har været på kursus i ASP og som har udarbejdet sanseprofiler til caseanalyse.

Til dig der har været på kursus i ASP og er godt i gang med at anvende den, tilbydes her et opfølgningskursus, hvor vi analyser jeres medbragte cases i fællesskab. Kurset vil veksle mellem caseanalyse og praktiske øvelser, hvor vi gennemgår forskellige interventioner i klinikken i Fredericia, hvor vi har en træningssal til rådighed.

På dette 2 dages kursus får du grundigt kendskab til at analysere ASP, samt praktiske færdigheder og træning i interventioner.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne analysere resultatet af ASP.
  • Kunne tilrettelægge en intervention ud fra ASP.
  • Tilegne sig praktiske færdigheder om intervention.