3 dages kursus i sansemodulation i København (basis)

Nu har vi mulighed for at tilbyde et 3 dages kursus i sansemodulation i København.

Dato: Mandag den 5. september til onsdag den 7. september fra kl. 8:00-15:30
Ny dato: Mandag den 5. december til onsdag den 7. december fra kl. 8:00-15:30

Sted: København, nærmere lokation følger

Pris: 4.500 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. december 2016.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer – Privatpraktiserende ergoterapeuter undlader EAN nummer. Sidste frist for tilmelding den 1. november 2016.

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut og vil du gerne lære hvordan du kompetent og effektivt udreder og behandler klienter med sansemodulationsforstyrrelser?

Hvad er sansemodulationsforstyrrelser og hvorfor er det vigtigt, at vi som terapeuter kan identificere og behandle det?
Sansemodulationsforstyrrelse er en neurologisk tilstand, som indebærer vanskeligheder ved at bearbejde og regulere sanseindtryk. Psykisk sygdom kan i nogle tilfælde overskygge en underliggende sansemodulationsforstyrrelse og kan derfor være vanskelig at identificere. Derfor ses det ofte at sanseforstyrrelser overses hos voksne eller unge med psykisk sygdom, hvorfor den rette behandling af sanseforstyrrelser ikke sker optimalt.

Ved hjælp af det validerede og standardiserede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser de trængte sanser. Har man klienter der ikke kan samarbejde om testredskabet, kan der anvendes en observationstest.

På dette 3 dages kursus får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, H&R observationstest, samt en grundlæggende viden om sansemodulation; teori og metode. Der gives en række konkrete eksempler på sanseprofiler og cases om planlægning af intervention.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen, da behandling af sansemodulationsforstyrrelser hos mennesker med psykiske sygdomme ofte forudsætter en særlig viden. Tilgangen er klient centreret og interventionen skal altid planlægges individuelt.

Hvad du lærer på dette 3 dages kursus:

  • Kunne forstå kerne begreberne i modulationsforstyrrelser og hvordan det påvirker dagligdagen.
  • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus.
  • At kunne anvende H&R observationstest efter kurset.
  • Blive i stand til at identificere sansemodulationsforstyrrelse og formidle denne viden til klienter, pårørende og andre.
  • At kunne tilrettelægge en sensorisk behandlingsplan samt lære interventionsstrategier til klienter uanset, hvilken diagnose klienten har og alder, dog primært fra 11 år og opefter.