3 dages kursus i sansemodulation i København (udvidet)

Nu har vi mulighed for at tilbyde et 3 dages kursus i sansemodulation i København.

Dato: Onsdag den 31. august til fredag den 2. september

Sted: København, nærmere lokation følger

Pris: 4.500 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 26. august 2016.)

Bindende tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer – Privatpraktiserende ergoterapeuter undlader EAN nummer.

NB. Der er lukket for tilmelding.

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut og vil du gerne lære hvordan du kompetent og effektivt udreder og giver behandling til klienter med Sansemodulations forstyrrelser?

Hvad er sanseforstyrrelser og hvorfor er det vigtigt, at vi som terapeuter kan genkende og behandle det effektivt?
Sansemodulations forstyrrelser (SMF) er en gennemgribende neurologisk tilstand i nervesystemet, som sjældent bliver korrekt identificeret og behandlet. Derfor ses det også i vid udstrækning, at den rette behandling af børn såvel som voksne med sanseforstyrrelser ikke sker fyldestgørende.
Tegnene på sanseforstyrrelser kan være både følelsesmæssig, adfærdsmæssig såvel som en neurologisk sensitivitet, som skal behandles individuelt og vi som terapeuter har en vigtig opgave i, at skabe kendskab til modulations forstyrrelser, samt at kunne varetage behandlingen heraf.

Dette 3 dages kursus giver deltageren en dybdegående viden om den neurologiske baggrund for denne tilstand, metoder til kompetent klinisk evaluering hos terapeuten, med grundig gennemgang og analyse af ASP cases.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 17 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen, da behandling af sansemodulationsforstyrrelser hos mennesker med psykiske sygdomme ofte forudsætter en særlig viden. Tilgangen er på alle måder klient centreret og kræver en avanceret klinisk tankegang.

Hvad du lærer på dette 3 dages kursus:

  • Kunne forstå kerne begreberne i modulationsforstyrrelser og hvordan det forstyrrer hverdagslivet.
  • Kunne identificere symptomerne på SMF.
  • Blive i stand til at behandle SMF og skabe ny forståelse hos klienter for deres tilstand, kunne tilrettelægge en sensorisk behandlingsplan samt lære at tilbyde behandling til en stor variation af klienter på tværs af alder, med og uden diagnoser.
  • Få overblik over teorier som relaterer sig til SMF og som en basisviden for videre studier inden for området.
  • Analyse af ASP cases.
  • Tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra ASP.