Tilmelding til heldags workshop om sundhedsinnovation og forretningsudvikling

Tilmelding

Tilmelding til heldags workshop om sundhedsinnovation og forretningsudvikling


  Onsdag den 1. december 2021 fra kl. 08:30-15:30  RegionKommunePrivatpersonPrivat virksomhed  Heldags workshop om sundhedsinnovation og forretningsudvikling

  Heldags workshop om sundhedsinnovation og forretningsudvikling

  At være solo-selvstændig fordrer at man har mange kasketter på: Virksomhedsejer, investor, direktør, bogholder, produktudvikler, receptionist, piccoline, chauffør, konsulent, terapeut, supervisor OSV!

  Hvem skal man rådføre sig med? Hvordan skal man udvikle sin virksomhed? Hvor finder man den rette sparring?
  Nu kan du komme på en heldags workshop om INNOVATION og FORRETNINGSUDVIKLING med fokus på privatpraktiserende ergoterapeut.

  Workshoppen henvender sig til privatpraktiserende ergoterapeuter eller ergoterapeutstuderende, primært start-ups indenfor de sidste cirka 3 år, samt præ-start-ups. Vi skal nemlig beskæftige os med de tidlige faser af forretningsudviklingen. Der, hvor det hele summer men ikke er på plads endnu. Ideerne er der, men hvordan får man dem i spil? På workshoppen vil du få mulighed for at arbejde med din egen virksomhed eller ide ud fra oplæg om forretningsudvikling og innovation.

  Hvad du får med dig på denne workshop:

  • Viden om Business Model Generation
  • Kendskab til Designmetode i praksis
  • Din egen SWOT analyse
  • Din egen Business Model CANVAS
  • Indsigt i De 9 byggeklodser
  • Viden om Forretningsmodeller
  • Kendskab til Design: Ideation, visuelt udtryk, prototyper, storytelling og opstilling af scenarier
  • Overblik over Strategi og perspektiv

   
  Synes du ovenstående lyder interessant for dig? Så se her:
  Hvornår: Onsdag den 1. december 2021
  Hvem: Ergoterapeuter eller ergoterapeutstuderende
  Tidsrum: 8:30 – 15:30
  Hvor: UFC, Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2a, 7000 Fredericia
  Pris: 1.200,- inklusiv moms

  Der vil være fuld forplejning på dagen med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
  Den MEGET lave pris, er et særligt VIP tilbud til ergoterapeuter!

  Sidste frist for tilmelding: Den 15. november 2021

  Tilmeld dig her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

   

  Underviser:

  Mit navn er Charlotte Andersen. Jeg er uddannet ergoterapeut i 1999. Jeg har tidligere arbejdet i den Regionale Psykiatri i 21 år. Jeg har været selvstændig siden 2015 og i dag på fuld tid. Jeg er gæsteforsker ved SDU og VISO-konsulent ved Neuropsykologisk Praksis Århus/København. Jeg er tilknyttet flere klinikfællesskaber: Vasegaardens Klinikker i Fredericia, AutismePotentialet Århus, Neuropsykologisk Praksis i Århus og København. Jeg har holdt foredrag i det meste af Danmark, samt i udlandet: Wien, Reykjavik, Oslo, Lund, Helsingborg mm. Jeg holder løbende kurser for fagpersoner.

  Min baggrund for at undervise i forretningsudvikling og sundhedsinnovation:

  Som supplement til min grunduddannelse har jeg taget en 1-årig overbygning i Brugerdrevet Udvikling af Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense. Jeg har i opstartsfasen haft et advisory board og en innovationskonsulent tilknyttet, som jeg lærte utroligt meget af. Jeg har vundet en Iværksætter Award, samt andre priser, legater og finasiering. Jeg har erfaring med udvikling af prototyper og digitale løsninger og har været repræsenteret på Digitaler Staat messen i Berlin og samarbejdet med den danske ambassade i Berlin. Jeg vil bringe alle mine start-up erfaringer i spil med fokus på privatpraktiserende ergoterapeuter.

  Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

  Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

  Der kan vælges mellem følgende datoer:

  • Tirsdag den 5. oktober til onsdag den 6. oktober, 2021 fra kl. 8:30-15:30
  • Tirsdag den 16. november til onsdag den 17. november, 2021 fra kl. 8:30-15:30

  Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 8A, 7000 Fredericia
  Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt.)

  Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er 6 uger før kursets start.

  Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

  Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

  På Modul 2 får du grundigt kendskab til indikation, analyse og intervention med fokus på caseanalyse af kursisternes egne medbragte cases. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum.

  Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
  • Kunne anvende SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
  • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
  • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.

  På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man ud over Modul 1 også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos firmaet Pearson Assessment. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk.

  Alle kursister får udstedt kursusbevis efter deltagelse i Modul 1 og Modul 2 eller efter aftale kursusbevis for et af modulerne.

  Alle kurser overholder de aktuelle restriktioner der er ift. covid-19. Du kan læse mere på Uddannelsescentret Fredericia’s hjemmeside.

  Underviser på begge moduler:

  Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.