Et-dags kursus i den børneneuropsykologiske undersøgelse i Aarhus og København

Praksis-orienteret kursus, der henvender sig til psykologer, der savner konkrete anvisninger til, hvordan man kan tilrettelægge, planlægge og udføre den børneneuropsykologiske undersøgelse.

På dette kursus får du:

 • Viden om den børneneuropsykologiske undersøgelse
 • Kendskab til, hvordan undersøgelsen afspejler neuropsykologisk forskning
 • Viden om, hvilke kognitive områder der skal inddrages og hvordan
 • Indsigt i undersøgelsens formål, jura og pædagogik
 • Indføring i officielle retningslinjer og god faglig skik i forskellige instanser

Dine undervisere er børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen. Dagen vil belyse, hvordan neuropsykologens undersøgelse og sanseprofilen kan supplere hinanden godt. Kurset afholdes både i Aarhus og København.

 

Aarhus: Mandag den 7. marts, 2022. Kurset afholdes på DBU Hotel og konference Center, Kileparken 27, 8381 Tilst. Tidsrum 8:30 – 16:00. Tilmeld senest den 25/2 her.

København: Torsdag den 31. marts, 2022. Kurset afholdes på Scandic Hvidovre. Kettevej 4, 2650 Hvidovre. Tidsrum 8:30 – 16:00. Tilmeld senest den 7/3 her.

Pris pr. deltager: 3.500 kr. eksklusiv moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning, svarende til: morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Undervisere: Børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen. Der udstedes kursusbevis på 6 undervisningstimer.

Tilmeld dig her – Du modtager kvittering samt anden relevant information ved tilmelding.

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med børn og unge, og som foretager børneneuropsykologiske undersøgelser, eller som gerne vil klædes godt på til at komme i gang med undersøgelsesarbejdet.

Dagens indhold: På dette kursus sætter børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse, og hvordan man som psykolog kan planlægge og udføre undersøgelsen. Formiddagens undervisning står Lona Bjerre Andersen for. Den tager udgangspunkt i viden om neuropsykologisk forskning og hjernen med konkrete eksempler på testning og testforståelse. Ergoterapeut Charlotte Andersen vil om eftermiddagen undervise i Child Sensory Profile2, samt den teori der ligger bag Sensory Profile. Her får du viden om nervesystemets samspil med sanserne, helt ned på neurotransmitterstof niveau. Charlotte kommer med konkrete eksempler på, hvordan en Child Sensory Profile2 kan understøtte og supplere den børneneuropsykologiske undersøgelse.

 
På kurset får du:

 • Viden om kompleksitet og kognition
 • Indsigt i testning og testforståelse
 • Viden om hjernen og nervesystemet
 • Kendskab til god faglig skik, etik og jura
 • VIden om kvalitative og kvantitative aspekter

 
Derudover lærer du:

 • Hvordan undersøgelsen bygges op
 • At præsenterer vurderinger og anbefalinger
 • Indføring i anvendelse af Child Sensory Profile2

 
Kursets undervisere:

Mit navn er Charlotte Andersen. Jeg er uddannet ergoterapeut i 1999. Jeg er tilknyttet Den Fokuserede Forskningsenhed i psykiatri som gæsteforsker. Jeg har mange års erfaring fra den Regionale psykiatri og er i dag privatpraktiserende ergoterapeut med klinik i Fredericia og VISO specialist ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Jeg har specialiseret mig i Sensory Profile og har siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Jeg har udført flere forskningsprojekter om sansemodulation i psykiatrien, blandt andet om nedbringelse af tvang. Sidstnævnte studie er publiceret i et internationalt forskningstidsskrift: Nordic Journal of Psychiatry, 2017. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, evidens- og forskningsbaseret tilgang, masser af konkrete eksempler, hvilket inddrages i undervisningen.

 

Mit navn er Lona Bjerre Andersen. Jeg er ledende psykolog og indehaver af Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi samt supervisoruddannet. Jeg har over 15 år foretaget børneneuropsykologiske undersøgelser, både i mit offentlige og privatpraktiserende arbejdsliv. Jeg har bl.a. været ansat i neuro-rehabiliteringsregi, hvor undersøgelserne har været foretaget som led i rehabiliteringsindsatser, fx vedr. unge med hjerneskadefølger efter hjernesygdom. Jeg har været ansat i børne- og ungdomspsykiatrisk regi, hvor undersøgelserne har været med til at pege på psykiske lidelser og komorbide tilstande. I mit privatpraktiserende arbejdsliv foretages undersøgelserne som led i kommunale børnesager og i VISO-sager. Desuden som second-opinion sager. Uanset hvilket regi, er der altid fokus på at få øget viden om barnets/den unges komplekse problemstillinger mhp. at kunne pege på tiltag, således støtte og hjælp kan bringe barnet/den unge videre på en hensigtsmæssig måde og med bedre trivsel for øje.

 

Program
08:30 – 09:00: Morgenmad og registrering
09:00 – 09:10: Velkomst
09:10 – 12:00: Den børneneuropsykologiske undersøgelse, v/Lona Bjerre Andersen
12:00 – 13:00: Frokost
13:00 – 14:00: Nervesystemet og sanserne, v/Charlotte Andersen
14:00 – 14:15: Kaffepause
14:15 – 15:45: Child Sensory Profile 2, v/Charlotte Andersen
15:45 – 16:00: Afrunding og udfyldelse af evalueringsskema