Kursus i sanseintegration for andre faggrupper

Dato: Torsdag den 8. marts til fredag den 9. marts, 2018 fra kl. 8:30-15:30
Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
Pris: 3.000 ,- (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. marts 2018.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 15. februar 2018.

Kurset henvender sig til plejepersonale, pædagoger, sygeplejersker, der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

På dette kursus får du grundigt kendskab til sanseintegration, teori og metode, samt en grundlæggende viden om sanseprofiler, observationer, arousal, sansestimuli og modulation.

Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne observere sanseforstyrrelser og tilrettelægge individuel sansestimulering.
  • Udføre screening for sanseforstyrrelser.
  • Kunne udføre forskellige konkrete interventioner; ball-stick massage.
  • Vurdere og intervenere i forhold til klientens arousalniveau.