Arragementer

Invitation til deltagelse i pilotprojekt om stressreduktion med sanseterapi og hvile

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et pilotprojekt, som er en forhåndsundersøgelse til et forskningsprojekt, om stressreduktion. Som deltager får du mulighed for at bidrage til at undersøge hvorvidt sanseterapi og hvileterapi™ kan være medvirkende til at reducere stress. Det koster et mindre beløb at deltage mod at du bidrager med din tid og deltagelse, samt medvirker til at evaluere projektet. Du får mulighed for, over en længere periode, at blive støttet og vejledt i en svær periode af dit liv. Hver enkelt deltager bliver under kyndig vejledning guidet til afspænding, hvile og sanseterapi.

REST står for Restorativ Sanseterapi. Metoden består af beroligende sansninger integreret i hvileterapi™. REST er udviklet af ergoterapeut Charlotte Andersen og afholdes i samarbejde med restorativ yogalærer Marie Haulrik. For at deltage i forløbet må du være indstillet på at dine anonymiserede data anvendes til at dokumentere metoden. Dette indebærer blandt andet to lægebesøg, som du selv sørger for. Formålet med lægebesøgene er at få en somatisk status på eventuelle fysiologiske tegn på stress. Det kan fx være forhøjet blodtryk. Du skal derfor være i målgruppen med langvarig stress. Ud over den kvantitative evaluering af metoden, vil der også være en kvalitativ evaluering, hvor du som deltager bidrager med din egen personlige oplevelse af forløbet og hver enkelt session. Forløbet består af seks sessioner.

Hvad er langvarig stress?

Langvarigt stress er en uhensigtsmæssig tilstand karakteriseret ved anspændthed og manglende overskud gennem længere tid (uger til måneder).

  • Fysiologisk kan der bl.a. ses forhøjet blodtryk, øget pulsfrekvens, øget blodsukker og forhøjet kolesterol.
  • Ens hukommelses- og koncentrationsevne kan blive nedsat. Psykisk kan man bl.a. se nedsat energi og overskud, angst, tristhed, irritabilitet, nervøsitet, rastløshed, nedsat sexlyst, ubeslutsomhed, humørsvingninger og håbløshed.
  • Der kan være fysiske reaktioner såsom hovedpine, hjertebanken, fordøjelsesproblemer, svimmelhed, mavesmerter, muskelspændinger og -smerter, træthed, kvalme, åndedrætsbesvær, svedeture, hyppig vandladning, brystsmerter, sure opstød samt kolde fingre og fødder.
  • Adfærdsmæssige forandringer omfatter bl.a. søvnproblemer, øget brug af stimulanser, påvirket appetit, nedsat fysisk aktivitet, ligegyldighed over for eget udseende, distancering fra andre, øget sygefravær. (Kilde Sundhedsstyrelsen)

Kan du genkende dig selv i dele af ovenstående og kunne du tænke dig at deltage i projektet, så henvend dig til Charlotte Andersen for et tilmelde dig eller høre nærmere.

Formålet med REST forløbet er:
  • Du får mulighed for at afprøve sanseterapi og hvileterapi™ i praksis, i trygge rammer og på egen krop at opleve, hvilken virkning det har på dig under kyndig vejledning af Charlotte og Marie.
  • Du bliver mødt i et fortroligt rum, hvor du er sammen med andre, der også har erfaringer med stressreaktioner i deres liv.
  • Du kan få mulighed for at afprøve sanseterapi og hvileterapi™ for at udforske om det kan støtte dig til at finde personlige ressourcer og veje ud af stressen.
  • Dit forløb bliver evalueret sammen med dig og din blodprøvekontrol for at se om forløbet har haft positiv påvirkning på faktorer såsom forhøjet kolesterol, blodtryk mm. Der vil desuden være en kvalitativ evaluering, hvor du får mulighed for at bidrage med, hvordan forløbet har været for dig, om du har oplevet nogle forandringer i løbet. Du får tildelt en notesbog, hvor du med dine egne ord, kan notere fra gang til gang, hvad du har fået ud af sanseterapien og hvileterapien™.

Ergoterapeut Charlotte Andersen og restorativ yogalærer Marie Haulrik faciliterer forløbet.

Charlotte Andersen er privatpraktiserende ergoterapeut og arbejder med sanseterapi til børn, unge og voksne. Hun er desuden VISO specialist og underviser fagpersoner i sanseintegration. Hun driver virksomheden SPI Consult. Du kan læse mere om Charlotte her

Marie Haulrik er restorativ yogalærer med særligt speciale i den blide Hvileterapi™ og er ophavskvinde bag Restorativ Yoga & Hvileterapi™ uddannelsen, som hun afholder i sit eget studio HVILERUM i hjertet af Aarhus, Ved siden af tilbyder hun hvileterapeutiske sessioner, hvileretræte og restorative events. Du kan læse mere om Marie Haulrik på www.mariehaulrik.dk.

Tidspunkter og indhold

Forløbet forløber over en periode med 6 sessioner af 1 ½ times varighed. Der forventes at der er 8 deltagere tilknyttet forløbet.

Sted: Hvilerum, Frederiksgade 12, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Sessionerne afholdes kl.10.00 – 11.30 på datoerne den 25. april, 2. maj, 9. maj, 30. maj, 6. juni, 13. juni 2023.

Pris for alle 6 gange 500 kr. Du betaler ved tilmelding.

Alle data vil blive behandlet fortroligt. Når forløbet er slut, vil data anonymiseres og dokumenter med navn mm. vil blive destrueret. Den samlede evaluering af forløbet vil blive offentliggjort i en rapport der vil være tilgængelig på ergoterapeutforeningens hjemmeside.

Du tilmelder dig forløbet ved Charlotte på telefon + 45 21 73 77 96 eller mail info@sanseprofilen.dk Har du spørgsmål kan du kontakte Charlotte på telefon + 45 21 73 77 96.