Konsulentydelser

I SPI-Consult har vi samlet et team af professionelle konsulenter med relevante kompetencer

I SPI-Consult tager vi altid udgangspunkt i vores overordnede værdier: Forståelse, empati og faglighed, når vi tilrettelægger forløb, hvad enten det er kurser, gruppeforløb eller individuelle forløb.

Du kan kontakte os på telefon 21737796 eller på info@sanseprofilen.dk. Her vil vi altid foretage en individuel vurdering af, hvem der bedst kan imødekomme dit behov. Vi har forskellige kompetenceprofiler så vi kan understøtte varierende behov og ønsker. Vi dækker et stort geografisk område og har stor fleksibilitet i vores tilgang.

Vores skarpe konsulenter har relevant uddannelsesmæssig baggrund samt erfaring i at arbejde med psykisk sårbare mennesker, både terapeutisk, behandlingsmæssigt og pædagogisk. Vi har et stort netværk af professionelle fagpersoner, som vi kan inddrage eller henvise til, hvis vi vurderer at det vil være hensigtsmæssigt.

Herunder kan du se hvem der er tilknyttet vores klinikfællesskab og deres kontaktoplysninger.

Ergoterapeut Charlotte Andersen

charlotte

Charlotte Andersen er stifter og ejer af SPI-Consult. Ud over SPI Consult er hun en del af teamet i Autismepotentiale i Trige ved Århus og VISO-specialist ved Neuropsykologisk Klinik Århus/København. Charlotte har mere end 20 års erfaring med psykiatri. Hun har efteruddannelse i udvikling af sundhedsinnovation og velfærdsteknologi samt en lang række kurser i sanseintegration, psykologi og psykiatri. Hun har udført flere forskningsprojekter. Charlotte står for kurserne i Adult Sensory Profile. Ud over kurser for fagpersoner, tilbyder Charlotte supervision på komplekse sager med komorbiditet, samt særligt tilpasset undervisning og udarbejdelse af Sensory Profile og andre test for sanseforstyrrelser. Charlotte er ressourceperson for fagpersoner der arbejder med autisme, handicap og psykiatri. Charlotte tager rundt i hele DK samt udland.

Telefon: +45 21 73 77 96

Mail: info@sanseprofilen.dk

Konsulenter

rebekka

Ergoterapeut Rebekka Bondegaard

Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser. Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætstræner med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser. Igennem 14 år har Rebekka arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker. Rebekka til individuel behandling såvel som gruppebehandling.

Rebekka dækker Kolding, Vejle, Fredericia området.

Kontakt Rebekka her.

berit

Ergoterapeut Berit Therkelsen

Berit er specialiseret i neurorehabilitering og hjernetræthed.
Berit tilbyder forløb, hvor klienten får viden og indsigt i at forebygge mentalt udtrætning og forvalte sin energi hensigtsmæssigt og dermed mindske risikoen for hjernetræthed. Dette forbedrer den enkeltes mulighed for at prioritere aktiviteter og interesser uden at blive overrumplet af sin hjernetræthed. Berit anvender arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi” der understøtter klienten i hensigtsmæssig energiforvaltning. Berit tilbyder individuelle forløb, samt undervisning.

Berit dækker området Vejle, Uldum, Horsens

Kontakt Berit her.

maria

Pædagog Maria Højsleth Thomsen

Maria er specialiseret i autismeområdet for voksne. Hun har 10 års erfaring indenfor det specialiserede autismeområde. Maria har en bred autismeviden og kendskab til komorbiditet/følgetilstande såsom sensoriske udfordringer, angst, depression, ADHD, PTSD mm. Maria har efteruddannet sig som yogalærer og tilbyder en trivselsfremmende praksis igennem særlig tilrettelagt yogaforløb, med mulighed for sideløbende trivsel- og selvforståelsessamtaler. Maria har fokus på at tilrettelægge forløb ud fra den enkeltes ønske til forandring samt opmærksomhed på forudsætninger og behov for at kunne deltage.
Maria vil kunne tilbyde individuelle smat gruppeforløb ved både yoga- og samtaleforløb.

Maria dækker området: Århus, Randers, Silkeborg

Kontakt Maria her.