Konsulentydelser

I SPI-Consult har vi samlet et team af professionelle konsulenter med relevante kompetencer

I SPI-Consult tager vi altid udgangspunkt i vores overordnede værdier: Forståelse, empati og faglighed, når vi tilrettelægger forløb, hvad enten det er kurser, gruppeforløb eller individuelle forløb.

Du kan kontakte os på telefon 21737796 eller på info@sanseprofilen.dk. Her vil vi altid foretage en individuel vurdering af, hvordan vi bedst kan imødekomme dit behov. Vi har mange kompetenceprofiler så vi kan understøtte varierende behov og ønsker. Vi dækker et stort geografisk område og har stor fleksibilitet i vores tilgang.

Vi har et stort netværk af professionelle fagpersoner, som vi kan inddrage eller henvise til, hvis vi vurderer at det vil være hensigtsmæssigt.

Herunder kan du se hvem der er tilknyttet vores klinikfællesskab og deres kontaktoplysninger.

charlotte

Ergoterapeut Charlotte Andersen

Charlotte Andersen er stifter og ejer af SPI-Consult siden 2015. Charlotte er siden 2020 VISO-specialist ved Neuropsykologisk Klinik Århus og København på områderne: Autisme og udviklingshæmmede børn/voksne, hvor sagerne er særligt komplekse. Charlotte har mere end 20 års erfaring med psykiatri: Ambulant, akut, sengepsykiatri og almenpsykiatrien, herunder 7 år med projektledelse. Hun har en efteruddannelse i udvikling af sundhedsinnovation og velfærdsteknologi ved Forskerparken i Odense, samt en lang række kurser i sanseintegration, psykologi og psykiatri. Hun har udført flere publicerede forskningsprojekter. Charlotte står for kurserne i Adult Sensory Profile. Ud over kurser for fagpersoner, tilbyder Charlotte familierådgivning som autismekonsulent, faglig supervision på komplekse sager, samt særligt tilpasset undervisning og udarbejdelse af Sensory Profile og andre test for sanseforstyrrelser. Charlotte er ressourceperson for fagpersoner der arbejder med autisme, handicap og psykiatri. Charlotte tager rundt i hele DK samt udland.

Telefon: +45 21 73 77 96

Mail: info@sanseprofilen.dk

rebekka

Ergoterapeut Rebekka Bondegaard

Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætstræner med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser og har arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker i en årrække.

Rebekka er tilknyttet SPI Consult som ekstern underviser.

Vil du vide mere, kontakt os her.

berit

Ergoterapeut Berit Therkelsen

Berit er uddannet ergoterapeut og specialiseret i neurorehabilitering og hjernetræthed.
Berit har udviklet arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”, der understøtter klienten i hensigtsmæssig energiforvaltning.

Berit er tilknyttet SPI Consult som ekstern konsulent.

Vil du vide mere, kontakt os her.