Kurser 2023

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Efterår 2023:

 • Tirsdag den 12. september til onsdag den 13. september, 2023. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30.

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 14. august 2023.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og psykomotoriske terapeuter, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 1 får du grundig indføring i det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), som kan afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens, udviklingshæmmede eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile på klienter.
 • Kunne anvende SII-R.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.


"Et meget inspirerende og brugbart oplæg og dygtig foredragsholder. Ville gerne høre mere."


"Wow – vanvittigt spændende"


"Vildt godt – meget spændende"


"Mega inspirerende og relevant i forhold til sanserne og reaktioner både blandt børn og voksne."


"Alle pengene værd – VILDT spændende. "


"Helt fantastisk. Meget brugbart både personligt og fagligt."


"Fantastisk og meget lærerigt oplæg – jeg vil have mere."


"Spændende oplæg, fik øjnene op for de forskellige sanser og hvordan vi vækker dem. Dejligt med praktiske opgaver også f.eks. vække kroppen."


"Virkelig fint oplæg fra Charlotte omkring sanserne. Indhold som er til at forholde sig til samt brugbart i vores dagligdag i institutionen."

Underviser på modul 1:

charlotte

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Efterår 2023:

 • Tirsdag den 10. oktober til onsdag den 11. oktober, 2023. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Sidste frist for tilmelding til modul 2 er mandag den 14. august 2023.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og psykomotorisk terapeuter, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 2 lærer du en grundig sanseprofil analyse metode, så du kan tilrettelægge en sensorisk plan til dine klienter.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på caseanalyse af deltagernes egne medbragte cases. Det forudsættes at du imellem de to moduler har lavet nogle test inden modul 2. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum. Foruden sanseprofil analyse af både A/ASP og SII-R, vil der også være et oplæg om åndedrættet af gæsteunderviser åndedrætsterapeut Rebekka Bondegaard.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere A/ASP sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende og analysere SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
 • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.
 • Få inspiration og konkrete forslag til hvordan du formidler og dokumenterer dine sanseprofiler.
 • Få viden om åndedrættet og nervesystemet og få helt konkrete øvelser, du selv kan anvende.

Det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP kan bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).
Der udstedes kursusbevis når man har taget begge moduler, med mindre andet er aftalt.


"Et meget inspirerende og brugbart oplæg og dygtig foredragsholder. Ville gerne høre mere."


"Wow – vanvittigt spændende"


"Vildt godt – meget spændende"


"Mega inspirerende og relevant i forhold til sanserne og reaktioner både blandt børn og voksne."


"Alle pengene værd – VILDT spændende. "


"Helt fantastisk. Meget brugbart både personligt og fagligt."


"Fantastisk og meget lærerigt oplæg – jeg vil have mere."


"Spændende oplæg, fik øjnene op for de forskellige sanser og hvordan vi vækker dem. Dejligt med praktiske opgaver også f.eks. vække kroppen."


"Virkelig fint oplæg fra Charlotte omkring sanserne. Indhold som er til at forholde sig til samt brugbart i vores dagligdag i institutionen."

Undervisere på modul 2:

charlotte

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

rebekka

Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser. Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætsterapeut med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser. Igennem 14 år har Rebekka arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker.