Kurser 2022

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Forår 2022:

 • Mandag den 21. marts til tirsdag den 22. marts, 2022. Begge dage fra kl. 8:30-15:30 Ikke flere ledige pladser

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er mandag den 7. februar 2022.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 1 får du grundig indføring i det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), som kan afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens, udviklingshæmmede eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile på klienter.
 • Kunne anvende SII-R.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.
 
 
 

Underviser på modul 1:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.
 
 
 
Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Forår 2022:

 • Mandag den 2. maj til tirsdag den 3. maj, 2022. Begge dage fra kl. 8:30-15:30 Ikke flere ledige pladser

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er mandag den 21. marts 2022.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 2 lærer du en grundig sanseprofil analyse metode, så du kan tilrettelægge en sensorisk plan til dine klienter.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på caseanalyse af deltagernes egne medbragte cases. Det forudsættes at du imellem de to moduler har lavet nogle test inden modul 2. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum. Foruden sanseprofil analyse af både A/ASP og SII-R, vil der også være et oplæg om åndedrættet af gæsteunderviser åndedrætsterapeut Rebekka Bondegaard.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere A/ASP sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende og analysere SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
 • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.
 • Få inspiration og konkrete forslag til hvordan du formidler og dokumenterer dine sanseprofiler.
 • Få viden om åndedrættet og nervesystemet og få helt konkrete øvelser, du selv kan anvende.

Det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP kan bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).

Der udstedes kursusbevis når man har taget begge moduler, med mindre andet er aftalt.

Underviser på modul 2:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

 

Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser. Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætsterapeut med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser. Igennem 14 år har Rebekka arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker.
 
 
 
Et-dags kursus i den børneneuropsykologiske undersøgelse i Aarhus og København

Praksis-orienteret kursus, der henvender sig til psykologer, der savner konkrete anvisninger til, hvordan man kan tilrettelægge, planlægge og udføre den børneneuropsykologiske undersøgelse.

På dette kursus får du:

 • Viden om den børneneuropsykologiske undersøgelse
 • Kendskab til, hvordan undersøgelsen afspejler neuropsykologisk forskning
 • Viden om, hvilke kognitive områder der skal inddrages og hvordan
 • Indsigt i undersøgelsens formål, jura og pædagogik
 • Indføring i officielle retningslinjer og god faglig skik i forskellige instanser

Dine undervisere er børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen. Dagen vil belyse, hvordan neuropsykologens undersøgelse og sanseprofilen kan supplere hinanden godt. Kurset afholdes både i Aarhus og København.

 

Aarhus: Mandag den 7. marts, 2022. Kurset afholdes på DBU Hotel og konference Center, Kileparken 27, 8381 Tilst. Tidsrum 8:30 – 16:00. Tilmeld senest den 25/2 her.

København: Torsdag den 31. marts, 2022. Kurset afholdes på Scandic Hvidovre. Kettevej 4, 2650 Hvidovre. Tidsrum 8:30 – 16:00. Tilmeld senest den 7/3 her.

Pris pr. deltager: 3.500 kr. eksklusiv moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning, svarende til: morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Undervisere: Børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen. Der udstedes kursusbevis på 6 undervisningstimer.

Tilmeld dig her – Du modtager kvittering samt anden relevant information ved tilmelding.

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med børn og unge, og som foretager børneneuropsykologiske undersøgelser, eller som gerne vil klædes godt på til at komme i gang med undersøgelsesarbejdet.

Dagens indhold: På dette kursus sætter børneneuropsykolog Lona Bjerre Andersen og ergoterapeut Charlotte Andersen fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse, og hvordan man som psykolog kan planlægge og udføre undersøgelsen. Formiddagens undervisning står Lona Bjerre Andersen for. Den tager udgangspunkt i viden om neuropsykologisk forskning og hjernen med konkrete eksempler på testning og testforståelse. Ergoterapeut Charlotte Andersen vil om eftermiddagen undervise i Child Sensory Profile2, samt den teori der ligger bag Sensory Profile. Her får du viden om nervesystemets samspil med sanserne, helt ned på neurotransmitterstof niveau. Charlotte kommer med konkrete eksempler på, hvordan en Child Sensory Profile2 kan understøtte og supplere den børneneuropsykologiske undersøgelse.

 
På kurset får du:

 • Viden om kompleksitet og kognition
 • Indsigt i testning og testforståelse
 • Viden om hjernen og nervesystemet
 • Kendskab til god faglig skik, etik og jura
 • VIden om kvalitative og kvantitative aspekter

 
Derudover lærer du:

 • Hvordan undersøgelsen bygges op
 • At præsenterer vurderinger og anbefalinger
 • Indføring i anvendelse af Child Sensory Profile2

 
Kursets undervisere:

Mit navn er Charlotte Andersen. Jeg er uddannet ergoterapeut i 1999. Jeg er tilknyttet Den Fokuserede Forskningsenhed i psykiatri som gæsteforsker. Jeg har mange års erfaring fra den Regionale psykiatri og er i dag privatpraktiserende ergoterapeut med klinik i Fredericia og VISO specialist ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Jeg har specialiseret mig i Sensory Profile og har siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Jeg har udført flere forskningsprojekter om sansemodulation i psykiatrien, blandt andet om nedbringelse af tvang. Sidstnævnte studie er publiceret i et internationalt forskningstidsskrift: Nordic Journal of Psychiatry, 2017. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, evidens- og forskningsbaseret tilgang, masser af konkrete eksempler, hvilket inddrages i undervisningen.

 

Mit navn er Lona Bjerre Andersen. Jeg er ledende psykolog og indehaver af Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi samt supervisoruddannet. Jeg har over 15 år foretaget børneneuropsykologiske undersøgelser, både i mit offentlige og privatpraktiserende arbejdsliv. Jeg har bl.a. været ansat i neuro-rehabiliteringsregi, hvor undersøgelserne har været foretaget som led i rehabiliteringsindsatser, fx vedr. unge med hjerneskadefølger efter hjernesygdom. Jeg har været ansat i børne- og ungdomspsykiatrisk regi, hvor undersøgelserne har været med til at pege på psykiske lidelser og komorbide tilstande. I mit privatpraktiserende arbejdsliv foretages undersøgelserne som led i kommunale børnesager og i VISO-sager. Desuden som second-opinion sager. Uanset hvilket regi, er der altid fokus på at få øget viden om barnets/den unges komplekse problemstillinger mhp. at kunne pege på tiltag, således støtte og hjælp kan bringe barnet/den unge videre på en hensigtsmæssig måde og med bedre trivsel for øje.

 

Program
08:30 – 09:00: Morgenmad og registrering
09:00 – 09:10: Velkomst
09:10 – 12:00: Den børneneuropsykologiske undersøgelse, v/Lona Bjerre Andersen
12:00 – 13:00: Frokost
13:00 – 14:00: Nervesystemet og sanserne, v/Charlotte Andersen
14:00 – 14:15: Kaffepause
14:15 – 15:45: Child Sensory Profile 2, v/Charlotte Andersen
15:45 – 16:00: Afrunding og udfyldelse af evalueringsskema

 
 
 
Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Efterår 2022:

 • Mandag den 5. september til tirsdag den 6. september, 2022. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er den 1. august 2022.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 1 får du grundig indføring i det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), som kan afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens, udviklingshæmmede eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile på klienter.
 • Kunne anvende SII-R.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.
 
 
 

Underviser på modul 1:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.
 
 
 
Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Forår 2022:

 • Mandag den 3. oktober til tirsdag den 4. oktober, 2022. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men kurserne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Har man behov for overnatning, henvises til de overnatningsmuligheder der er i Fredericia og omegn. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er den 1. september 2022.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

På modul 2 lærer du en grundig sanseprofil analyse metode, så du kan tilrettelægge en sensorisk plan til dine klienter.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på caseanalyse af deltagernes egne medbragte cases. Det forudsættes at du imellem de to moduler har lavet nogle test inden modul 2. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum. Foruden sanseprofil analyse af både A/ASP og SII-R, vil der også være et oplæg om åndedrættet af gæsteunderviser åndedrætsterapeut Rebekka Bondegaard.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere A/ASP sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende og analysere SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
 • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.
 • Få inspiration og konkrete forslag til hvordan du formidler og dokumenterer dine sanseprofiler.
 • Få viden om åndedrættet og nervesystemet og få helt konkrete øvelser, du selv kan anvende.

Det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP kan bestilles her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk (se mere info her).

Der udstedes kursusbevis når man har taget begge moduler, med mindre andet er aftalt.

Underviser på modul 2:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

 

Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser. Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætsterapeut med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser. Igennem 14 år har Rebekka arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker.