Kurser

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut der arbejder med børn i alderen 3 år til 14 år som har udfordringer på sansebearbejdningen, modulation, selvregulering eller affektregulering. Det kan være børn med psykiatriske diagnoser fx autisme, ADHD, angst, spiseforstyrrelse mm. Det kan også være børn der er i mistrivsel eller har ufrivilligt skolevægring.

Så meld dig til dette grundkursus.

Klik her for at læse mere…

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede og vil du gerne lære hvordan du identificerer sanseforstyrrelser ved hjælp af ASP og herudfra tilrettelægger en intervention?

Så meld dig til Modul 1 i ASP.

Klik her for at læse mere…

Er du ergoterapeut eller fysioterapeut der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede og vil du gerne lære hvordan du analyserer sanseprofiler og giver konkrete tilbagemeldinger med interventionsforslag?

Så meld dig til Modul 2 i ASP.

Klik her for at læse mere…