Kurser 2024

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Forår 2024:

 • Tirsdag den 19. marts til onsdag den 20. marts, 2024. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30.

Sted: Hotel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia

Pris: 4.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 8.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men modulerne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Som noget nyt inkluderer kursus prisen 12-måneders licens til den digitale SPI-Platform. Læs mere her.

Har man behov for overnatning, kan man få 10% rabat på overnatning, hvis man booker direkte hos Hotel Medio. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 20. februar 2024.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagoger, psykologer og psykomotoriske terapeuter med flere (se nedenfor), der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Hvilke faggrupper kan tage kurset? Audiologopæd, Læge, Cand.pæd i pædagogisk psykology, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog, Specialpædagog, Tale-høre pædagog, Tale-høre lærer

På modul 1 får du grundig indføring i det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), som kan afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens, udviklingshæmmede eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile på klienter.
 • Kunne anvende SII-R.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Som noget helt nyt indgår 12 måneders bruger licens til SPI-Platformen i kursusprisen. Hvis man er tilmeldt begge moduler, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber testmateriale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos PearsonClinical her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille her.

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.


"Et meget inspirerende og brugbart oplæg og dygtig foredragsholder. Ville gerne høre mere."


"Wow – vanvittigt spændende"


"Vildt godt – meget spændende"


"Mega inspirerende og relevant i forhold til sanserne og reaktioner både blandt børn og voksne."


"Alle pengene værd – VILDT spændende. "


"Helt fantastisk. Meget brugbart både personligt og fagligt."


"Fantastisk og meget lærerigt oplæg – jeg vil have mere."


"Spændende oplæg, fik øjnene op for de forskellige sanser og hvordan vi vækker dem. Dejligt med praktiske opgaver også f.eks. vække kroppen."


"Virkelig fint oplæg fra Charlotte omkring sanserne. Indhold som er til at forholde sig til samt brugbart i vores dagligdag i institutionen."

Underviser på modul 1:

charlotte

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Forår 2024:

 • Tirsdag den 23. april til onsdag den 24. april, 2024. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30

Sted: Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia

Pris: 4.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 8.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men modulerne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Som noget nyt inkluderer kursus prisen 12-måneders licens til den digitale SPI-Platform. Læs mere her.

Har man behov for overnatning, kan man få 10% rabat på overnatning, hvis man booket direkte hos Hotel Medio. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Sidste frist for tilmelding til modul 2 er mandag den 25. marts 2024.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagoger, psykologer og psykomotorisk terapeuter med flere (se nedenfor), der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Hvilke faggrupper kan tage kurset? Audiologopæd, Læge, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog, Specialpædagog, Tale-høre pædagog, Tale-høre lærer

På modul 2 lærer du en grundig sanseprofil analyse metode, så du kan tilrettelægge en sensorisk plan til dine klienter.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på caseanalyse af deltagernes egne medbragte cases. Det forudsættes at du imellem de to moduler har lavet nogle test inden modul 2. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum. Foruden sanseprofil analyse af både A/ASP og SII-R, vil der også være et oplæg om åndedrættet af gæsteunderviser åndedrætsterapeut Rebekka Bondegaard.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere A/ASP sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende og analysere SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
 • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.
 • Få inspiration og konkrete forslag til hvordan du formidler og dokumenterer dine sanseprofiler.
 • Få viden om åndedrættet og nervesystemet og få helt konkrete øvelser, du selv kan anvende.

Det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP kan bestilles hos PearsonClinical her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille her.

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.


"Et meget inspirerende og brugbart oplæg og dygtig foredragsholder. Ville gerne høre mere."


"Wow – vanvittigt spændende"


"Vildt godt – meget spændende"


"Mega inspirerende og relevant i forhold til sanserne og reaktioner både blandt børn og voksne."


"Alle pengene værd – VILDT spændende. "


"Helt fantastisk. Meget brugbart både personligt og fagligt."


"Fantastisk og meget lærerigt oplæg – jeg vil have mere."


"Spændende oplæg, fik øjnene op for de forskellige sanser og hvordan vi vækker dem. Dejligt med praktiske opgaver også f.eks. vække kroppen."


"Virkelig fint oplæg fra Charlotte omkring sanserne. Indhold som er til at forholde sig til samt brugbart i vores dagligdag i institutionen."

Undervisere på modul 2:

charlotte

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

rebekka

Rebekka har siden 2014 specialiseret sig i åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen i hverdagen hos mennesker med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser. Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætsterapeut med efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, systemisk- og narrativ terapi, samt dobbeltdiagnoser. Igennem 14 år har Rebekka arbejdet med mennesker med psykiske og sociale problematikker samt misbrugsproblematikker.

2-dages grundkursus i Restorativ Sanseterapi

Hvornår: Onsdag den 13. marts og torsdag den 14. marts, begge dage kl. 9.00 – 15:30

Hvor: Hvilerum, Frederiksgade 12, 2. sal, 8000 Aarhus C

Pris: 4.250,- inklusive forplejning begge dage, kompendium samt lån af udstyr

Tilmelding senest den 1. marts 2024. Tilmeld dig her.

Få redskaber til at stimulere sanserne og skabe ro

Arbejder du med mennesker, der dagligt udfordres af belastninger, smerter, træthed, kropslig og mental uro? Det kan f.eks. være mennesker der lever med en kronisk sygdom, har været igennem et længere sygdomsforløb eller mennesker med smerter, stress relaterede tilstande, inflammation, uspecifikke neurologiske symptomer, migræne, fibromyalgi og lignende. Så er en certificering i REST – metoden måske noget for dig?

Målgruppe

Kurset henvender sig til relevante sundhedsfaglige personer, der arbejder med klienter med belastninger. Det kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andet sundhedsfagligt personale, der arbejder med genoptræning og rehabilitering.

På kurset får du

 • Viden om:
  • det overvældede sanseapparat
  • de mekanismer, der spiller ind, når nervesystemet bliver “over-loadet” og stresset
  • åndedrættets funktion og indflydelse på nervesystemet
  • hvordan kroppen, følelser og adfærd hænger sammen, og hvordan kropslige, beroligende og sansemodulerende teknikker kan påvirke trivsel
 • Redskaber til at:
  • Støtte dine klienter i at håndtere belastninger i form af fx: smerter, kronisk sygdom, rehabilitering efter sygdomsforløb, træthed og spændinger
  • facilitere kroppens egne ressourcer og helingsprocessen hos dine klienter, så de kan opnå en større trivsel i hverdagen med øget evne til deltagelse i hverdagens aktiviteter
  • kunne udføre REST – metoden en-til-en eller på små hold i din praksis

Kurset tager udgangspunkt i disse metoder og referencerammer:

 • Sansemodulation
 • Klinisk aromaterapi
 • Åndedrættets betydning
 • Det overbelastede nervesystem
 • Restorativ Yoga, herunder den særlige hvileterapi

På kurset bliver du indført i den teoretiske ramme i samspil med en grundig introduktion til den korrekte udførelse af teknikkerne.  Målet er, at du får indsigt i en konkret metode, som du kan anvende i dit daglige arbejde. Du bliver certificeret i REST metoden og der udstedes kursusbevis.

Kursets undervisere:

Marie Haulrik

Marie Haulrik er restorativ yogalærer med særligt speciale i den blide Hvileterapi™ og er ophavskvinde bag Restorativ Yoga & Hvileterapi™ uddannelsen, som hun afholder i sit eget studio HVILERUM i hjertet af Aarhus, Ved siden af tilbyder hun hvileterapeutiske sessioner, hvileretræte og restorative events. Du kan læse mere om Marie Haulrik her.

Charlotte Andersen

Charlotte Andersen er privatpraktiserende ergoterapeut og arbejder med sanseterapi til børn, unge og voksne. Hun er desuden VISO specialist og underviser fagpersoner i sanseintegration. Hun driver virksomheden SPI Consult. Du kan læse mere om Charlotte her.

REST-metoden:

REST står for Restorativ Sanseterapi. Metoden er et specifikt program, der består af beroligende sansninger integreret i hvileterapi™ til klienter med længerevarende belastninger. Mennesker med disse udfordringer kan have særlig gavn af kropslige og sansemodulerende teknikker. Teknikkerne styrker fornemmelsen af egen krop, beroliger nervesystemet og øger kroppen egen evne til restitution. Samtidig vil det støtte personens mulighed for at hjælpe sig selv til at finde ro samt opnå øget mestring i hverdagen. REST er udviklet af ergoterapeut Charlotte Andersen og restorativ yogalærer Marie Haulrik. Metoden er afprøvet i et pilot-projekt i 2022 med god effekt. Rapporten er publiceret på Ergoterapeutforeningens hjemmeside i deres Vidensbank.

Rapporten kan læses her.