Om SPI-Consult

Konsulentvirksomhed med speciale i psykiatri og sansemodulation

I SPI-Consult er vi specialiserede i psykiatriforståelse og sansebearbejdning hos unge og voksne. Siden virksomhedens opstart i 2015, har vi undervist, superviseret og rådgivet medarbejdere, som arbejder indenfor psykiatri og handicap områderne. Vi har afholdt kurser for fagpersoner og klædt dem godt på til at kunne udarbejde Sanseprofiler og screeningsredskaber på deres klienter. Vi har haft fokus på at inddrage forskning på området og særlig fokus på forebyggelse af tvang, deeskallering og forebyggelse af konflikter.

I SPI holder vi løbende de populære kurser i Adult Sensory Profile. På disse kurser får du som kursist nye kompetencer indenfor udredning af sanseforstrrelser og intervention. Disse kurser er udviklet påbaggrund af en mangeårig erfaring fra psykiatrien, samt baseret på forskning. Kurserne henvender sig til medarbejdere, der arbejder indenfor psykiatri og handicapområdet, primært ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter eller psykologer. Disse kurser er ment som anvendelige og tilgængelige værktøjer, de kan anvende, umiddelbart efter endt kursus.

Du kan læse om de enkelt kurser i sensory profile her.

Individuelle forløb

Hos SPI-Consult kan du få hjælp og støtte til at skabe en positiv udvikling med udgangspunkt i dine udfordringer og ressourcer. Vi er en fleksibel praksis, der gerne kommer hjem til dig og din familie, hvis du ønsker det. Vi tilbyder at lave Sensory Profile til børn, unge og voksne. En sanseprofil kan give dig et godt billede af, hvilke sanser du er udfordret på og på hvilken måde de er udfordret. Den kan hjælpe dig til at tage mere hensyn i din hverdag og undgå at blive overbelastet. Vi tilbyder forløb der virker angstreducerende, hvor der blandt andet arbejdes med det naturlige åndedræt. Et forløb kan strække sig over en til flere uger. Under vores konsulentydelser, kan du læse mere detaljeret om, hvilke tilbud vi har. Vores erfarne og kompetente konsulenter står klar til at hjælpe dig og svare på de spørgsmål, du måtte have. Læs mere her.

SPI er en praksis der dækker et stort geografisk område og derfor samarbejder vi med flere aktører og klinikfællesskaber. Vi udvider hele tiden vores netværk, så vi kan være så fleksible som muligt. SPI er en landsdækkende konsulentvirksomhed.

Det kan være en stor hjælp at få professionel støtte og hjælp fra en kvalificeret konsulent. Her er nogle af de tilbud vi har i SPI til børn, unge og voksne.

  • Sanse Profil forløb til børn, unge og voksne uanset diagnose
  • Autismekonsulent ydelser til familier med børn med diagnoser
  • Støtte og rådgivning til familier ramt af ufrivillig skolevægring
  • Rådgivning og vejledning til kommuner og institutioner med komplekse borgere
  • Skræddersyet undervisning til kommuner, Regioner med videre
  • Selvforståelsesforløb ved autisme eller traumer
  • Kurser i Sensory Profile mm.

Psykiatriforståelse og sansemodulation for fagpersoner

I SPI-Consult er vi specialiserede i at supervisere og rådgive fagpersoner, der arbejder med unge og voksne indenfor autisme, psykiatri og handicap området. Vi underviser og uddanner personale i Sansemodulation på flere niveauer; både i udredning og screeningsredskaber, intervention og kompenserende tiltag, samt på helt praksisnær niveau, hvor der øves teknikker og beroligende sanseintegrerende metoder. Vores kurser, undervisning og supervision tilbydes til forskellige faggrupper såsom ergoterapeuter, pædagoger, fysioterapeuter, og andre. Læs mere om vores tilbud her.

Vi har mange års erfaring med at rådgive og supervisere fagpersoner på komplekse sager, hvor der måske både er et udviklingsbetinget handicap og komorbiditet i form af spiseforstyrrelse, angst, psykose eller andet. Vi kan ud over supervision tilrettelægge undervisning, så det skræddersyes specifikke komplekse problemstillinger. Vi tilbyder kommuner selvforståelsesforløb for deres borgere. Disse selvforståelsesforløb strækker sig over 10 gange, hvor der er små hold, hvor der er fokus på tryghed og tillid. Vi har selvforståelsesforløb om autisme eller til mennesker med traumer. Læs mere om selvforståelsesforløb her.

Vi får mange positive tilkendegivelser om at vores rådgivning og undervisningstilbud er fagligt relevante og praksisnære. Vi har afholdt kurser i sansemodulation i en årrække og har udviklet et dertil hørende digitalt værktøj, SPI-Platformen, som visualiserer sansetyperne på baggrund af sanseprofilen. Læs mere om SPI-Platformen og hvordan du får adgang til den her.