Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Der kan vælges mellem følgende datoer:

 • Tirsdag den 18. maj april til onsdag den 19. maj, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Onsdag den 26. maj til torsdag den 27. maj, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Onsdag den 2. juni til torsdag den 3. juni, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 5. oktober til onsdag den 6. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 9. oktober til onsdag den 10. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 16. oktober til onsdag den 17. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 8A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er 6 uger før kursets start.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til indikation, analyse og intervention med fokus på caseanalyse af kursisternes egne medbragte cases. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
 • Kunne anvende SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
 • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
 • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man ud over Modul 1 også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos firmaet Pearson Assessment. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk.

Alle kursister får udstedt kursusbevis efter deltagelse i Modul 1 og Modul 2 eller efter aftale kursusbevis for et af modulerne.

Alle kurser overholder de aktuelle restriktioner der er ift. covid-19. Du kan læse mere på Uddannelsescentret Fredericia’s hjemmeside.

Underviser på begge moduler:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Der kan vælges mellem følgende datoer:

 • Tirsdag den 13. april til onsdag den 14. april, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 20. april til onsdag den 21. april, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 27. april til onsdag den 28. april, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 7. september til onsdag den 8. september, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 14. september til onsdag den 15. september, 2020 fra kl. 8:30-15:30
 • Tirsdag den 21. september til onsdag den 22. september, 2020 fra kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 8A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er 6 uger før kursets start.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

 • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
 • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.
 • Kunne anvende SII-R efter fuldført kursus.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man ud over Modul 1 også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos firmaet Pearson Assessment. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk.

Alle kursister får udstedt kursusbevis efter deltagelse i Modul 1 og Modul 2 eller efter aftale kursusbevis for et af modulerne.

Alle kurser overholder de aktuelle restriktioner der er ift. covid-19. Du kan læse mere på Uddannelsescentret Fredericia’s hjemmeside.

Underviser på begge moduler:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

Tilmelding til kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Tilmelding

Tilmelding til kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2


  Tirsdag den 18. maj til onsdag den 19. maj, 2021 fra kl. 8:30-15:30Onsdag den 26. maj til torsdag den 27. maj, 2021 fra kl. 8:30-15:30Onsdag den 2. juni til torsdag den 3. juni, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 5. oktober til onsdag den 6. oktober, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 9. november til onsdag den 10. november, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 16. november til onsdag den 17. november, 2021 fra kl. 8:30-15:30  RegionKommunePrivatpersonPrivat virksomhed  Tilmelding til kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

  Tilmelding

  Tilmelding til kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1


   Tirsdag den 13. april til onsdag den 14. april, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 20. april til onsdag den 21. april, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 27. april til onsdag den 28. april, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 7. september til onsdag den 8. september, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 14. september til onsdag den 15. september, 2021 fra kl. 8:30-15:30Tirsdag den 21. september til onsdag den 22. september, 2021 fra kl. 8:30-15:30   RegionKommunePrivatpersonPrivat virksomhed   Kropslige beroligende og sanseintegrerende teknikker (KBST)

   Kropslige beroligende og sanseintegrerende teknikker (KBST)
   Kurset er et 2-dages kursus – for pædagoger og lignende faggrupper på bosteder

   Dato: Tirsdag den 10. november til onsdag den 11. november, 2020 fra kl. 8:30-15:30
   Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
   Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. september.)

   Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

   Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

   På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

   Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

   Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

   • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
   • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
   • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

   EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

   EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

   Dato: Tirsdag den 1. december til onsdag den 2. december, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser
   eller
   Dato:
   Tirsdag den 8. december til onsdag den 9. december, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser

   Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
   Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. november.)

   Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. november 2020.

   Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

   Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

   På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

   Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 20 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

   Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

   • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
   • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
   • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

   EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

   EKSTRA Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

   Dato: Tirsdag den 6. oktober til onsdag den 7. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser
   eller
   Dato:
   Tirsdag den 27. oktober til onsdag den 28. oktober, 2020 fra kl. 8:30-15:30 NB. Ikke flere pladser

   Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
   Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. oktober 2020.)

   Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding den 1. september 2020.

   Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

   Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

   På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

   Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 20 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

   Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

   • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
   • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.

   Nye kurser på Vasegaardens Klinik i Fredericia 2020

   Kursus i sansemodulation
   Nu afholder vi igen 4-dages kurser i sansemodulation i klinikken i Fredericia for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Kurset består af 2 moduler. Hvert modul er på 2 dage. Kurset er et grundlæggende kursus og henvender sig derfor til alle med interesse for SI uanset om man er nybegynder eller øvet. Der gives kursusbevis efter endt kursus.

   Kurset henvender sig til terapeuter der arbejder med psykiatri, autisme, udviklingsforstyrrelser, udviklingsbetingede handicaps eller demens, indenfor unge/voksen/ældre området.

   På kurserne lærer man blandt andet:
   At teste for sanseforstyrrelse med Adult Sensory Profile og Observationstest Hanschu & Reisman, sanseprofilanalyse, planlægge intervention, identificere overload og shutdown, low/high arousal, sensorisk intolerance og meget mere. Der inddrages cases i undervisningen. Program og undervisningsmateriale sendes pr. e-mail efter tilmelding. På kurset får man udleveret 1 stk. A/ASP og 1 stk. H&R observationstest. Ønsker man yderligere materiale kan det tilkøbes.

   I 2020 afholdes der kursus i foråret og i efteråret.
   Pris pr. kursus 6.600 kr.

   Læs mere om kurserne her.
   Tilmelding kan ske her.

   Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

   Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

   NB. Ikke flere pladser

   Dato: Tirsdag den 10. november til onsdag den 11. november, 2020 fra kl. 8:30-15:30
   Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
   Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. september.)

   Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

   Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

   På ASP Modul 2 får du grundigt kendskab til analyse og intervention med fokus på sensorisk diæt. Du bedes medbringe egne cases.

   Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

   Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

   • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
   • Kunne anvende observationstest og uddrage viden heraf.
   • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra viden om sanseforstyrrelser.

   Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

   Efterår – Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

   NB. Ikke flere pladser

   Dato: Tirsdag den 15. september til onsdag den 16. september, 2020 fra kl. 8:30-15:30
   Sted: Vasegårdens Klinikker, Jernbanegade 15, 7000 Fredericia
   Pris: 3.300,- pr. modul. 6.600,- for begge moduler. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt inden kursets start, senest den 1. september 2020.)

   Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter der arbejder med unge/voksne indenfor psykiatri, autisme og udviklingshæmmede.

   Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov.

   På ASP Modul 1 får du grundigt kendskab til Adult Sensory Profile, samt en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

   Underviser ergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser og udført flere forskningsprojekter i sansemodulation. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 18 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.

   Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

   • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegration.
   • Kunne anvende Adult Sensory Profile efter endt kursus på klienter fra 11 år og opefter.