Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 1

Efterår 2024:

  • Tirsdag den 10. september til onsdag den 11. september, 2024. Begge dage i tidsrummet kl. 8:30-15:30

Sted: Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

Pris: 4.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 8.600,- ekskl. moms. Modul 1 og 2 skal ses som et kursus, men modulerne kan også tages enkeltvis (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt).

Prisen inkluderer fuld forplejning i dagtimerne begge dage, svarende til: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Som noget nyt inkluderer kursusprisen 12-måneders licens til den digitale SPI-Platform. Læs mere her.

Har man behov for overnatning, kan man booke direkte hos Hotel Scandic Kolding på den e-mailadresse man får tilsendt ved tilmelding. De kan tilbyde jer en nedsat pris. Overnatning er ikke inkluderet i kurset.

Tilmelding kan ske her – Husk at opgive alle vigtige informationer såsom: personlig reference (den der har bevilliget kurset og som skal godkende fakturaen), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. august 2024.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagoger, psykologer og psykomotoriske terapeuter med flere (se nedenfor), der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Hvilke faggrupper kan tage kurset? Audiologopæd, Læge, Cand.pæd i pædagogisk psykology, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Psykolog, Psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog, Specialpædagog, Tale-høre pædagog, Tale-høre lærer

På modul 1 får du grundig indføring i det validerede testredskab Adult Sensory Profile (A/ASP), som kan afdække personens helt individuelle sanseprofil og herud fra tilrettelægge en intervention, der tilgodeser den enkelte klients behov. Foruden A/ASP, får du på kurset også grundig indføring i det anerkendte observationsredskab, Sensory Integration Inventory – Revised (SII-R), der med fordel kan anvendes til klienter, der ikke formår at samarbejde om et interview. SII-R egner sig til klienter der grundet deres tilstand eller handicap ikke kan udtrykke sig verbalt. Det kan være non-verbal autisme, demens, udviklingshæmmede eller akut psykose.

På Adult Sensory Profile kursus Modul 1 får du grundigt kendskab til A/ASP samt SII-R og en grundlæggende viden om sanseintegration og modulation; teori og metode.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne identificere sanseforstyrrelser, samt grundlæggende viden om sanseintegrationens teori og metode.
  • Kunne anvende Adult Sensory Profile på klienter.
  • Kunne anvende SII-R.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk. A/ASP samt 1 stk. SII-R til undervisningsbrug. Som noget helt nyt indgår 12 måneders bruger licens til SPI-Platformen i kursusprisen. Hvis man er tilmeldt begge moduler, må det forventes, at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer for at kunne øve sig inden modul 2. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes, at man indkøber testmateriale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos PearsonClinical her. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestilles her.

Der udstedes kursusbevis når man har fuldført begge moduler, med mindre andet er aftalt.

"Et meget inspirerende og brugbart oplæg og dygtig foredragsholder. Ville gerne høre mere."

"Wow - vanvittigt spændende"

"Vildt godt - meget spændende"

"Mega inspirerende og relevant i forhold til sanserne og reaktioner både blandt børn og voksne."

"Alle pengene værd – VILDT spændende. "

"Helt fantastisk. Meget brugbart både personligt og fagligt."

"Fantastisk og meget lærerigt oplæg – jeg vil have mere."

"Spændende oplæg, fik øjnene op for de forskellige sanser og hvordan vi vækker dem. Dejligt med praktiske opgaver også f.eks. vække kroppen."

"Virkelig fint oplæg fra Charlotte omkring sanserne. Indhold som er til at forholde sig til samt brugbart i vores dagligdag i institutionen."

Underviser på modul 1:

Charlotte Andersen

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.