Kursus i Adult Sensory Profile – Modul 2

Der kan vælges mellem følgende datoer:

  • Tirsdag den 5. oktober til onsdag den 6. oktober, 2021 fra kl. 8:30-15:30
  • Tirsdag den 16. november til onsdag den 17. november, 2021 fra kl. 8:30-15:30

Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 8A, 7000 Fredericia
Pris: 3.300,- ekskl. moms pr. modul. Samlet pris for begge moduler: 6.600,- ekskl. moms. Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. (skal være betalt senest en måned inden kursets start, medmindre andet er aftalt.)

Tilmelding kan ske her – Husk at skrive dit fulde navn, personlig reference (den der har bevilliget kurset), arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer. Hvis du selv betaler for kurset, oplyses din privatadresse. Sidste frist for tilmelding er 6 uger før kursets start.

Kurset henvender sig til ergoterapeuter eller fysioterapeuter eller anden relevant uddannelse, der arbejder med unge/voksne/ældre indenfor psykiatri, handicap, demens, autisme og udviklingshæmmede.

Ved hjælp af det validerede testredskab Adult Sensory Profile, kan man afdække personens helt individuelle sanseprofil og ud fra en grundig gennemgang og analyse, tilrettelægges en sensorisk diæt.

På Modul 2 får du grundigt kendskab til indikation, analyse og intervention med fokus på caseanalyse af kursisternes egne medbragte cases. Under caseanalysen lærer du at identificere sanseforstyrrelse og tilrettelægge en sensorisk diæt, tilpasset den enkelte klient. Du bedes derfor medbringe egne cases, da kurset tager udgangspunkt i caseanalyse i grupper og i plenum.

Hvad du lærer på dette 2 dages kursus:

  • Kunne analysere sanseprofiler og give konkret tilbagemelding med interventionsforslag.
  • Kunne anvende SII-R og uddrage viden heraf, herunder hvilken sanseforstyrrelse, der kan være tale om eller udelukke sanseforstyrrelse.
  • Kunne tilrettelægge en sensorisk diæt ud fra en sanseprofil eller observationstest.
  • Kunne identificere sanseforstyrrelser og beskrive problematikker ud fra denne samt komme med forslag til sensorisk diæt eller sensorisk plan.

På kursets Modul 1 får hver kursist udleveret 1 stk A/ASP samt 1 stk SII-R til undervisningsbrug. Hvis man ud over Modul 1 også er tilmeldt Modul 2, må det forventes at man har adgang til A/ASP skemaer og/eller SII-R skemaer. Har man dem ikke i forvejen på sin arbejdsplads, må det forventes at man indkøber test materiale inden deltagelse i Modul 2. Det kan ligeledes være en fordel at anskaffe sig bruger-guide til SII-R. A/ASP bestilles hos firmaet Pearson Assessment. SII-R observationstest samt tilhørende bruger-guide bestille hos info@sanseprofilen.dk.

Alle kursister får udstedt kursusbevis efter deltagelse i Modul 1 og Modul 2 eller efter aftale kursusbevis for et af modulerne.

Alle kurser overholder de aktuelle restriktioner der er ift. covid-19. Du kan læse mere på Uddannelsescentret Fredericia’s hjemmeside.

Underviser på begge moduler:

Forskningsergoterapeut Charlotte Andersen har arbejdet med sanseprofiler og sansemodulation i en årrække og siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet. Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation. Charlotte har publiceret sit studie i et internationalt forskningstidsskrift. Med en klinisk erfaring fra psykiatrien igennem de sidste 21 år, er der garanti for dybdegående indsigt i psykiatriske sygdomme, hvilket inddrages i undervisningen.